Біржа реалізувала інструмент автоматичного укладання та редагування графіка поставки деревини

Графік поставки (ГП) – це сучасний інструмент для зручності та покращення діяльності учасників біржових торгів на ринку деревини, який дозволяє в комплексі автоматизувати задачі оперативного та виробничого обліку, аналізу та планування діяльності компанії, тим самим забезпечуючи ефективне управління сучасним підприємством.

Даний функціонал забезпечує одночасне укладання договору та графіка поставки за допомогою КЕП учасника.

Головне завдання графіку поставки – планування виробничої діяльності підприємств, планова, рівномірна заготівля та реалізація деревини, впорядкування договірних відносин між учасниками в частині оплати та поставки товару, оперативне відображення поточного стану поставки товару, швидке і в зручній формі відстежування необхідної інформації.

Після завершення торгів для ГП партії товару формуються автоматично та кожен учасник має можливість переузгодити графік, редагувати (змінювати) партії товару, підлаштовувати об’єм партії та час поставки під особисті виробничі потреби підприємства, що виникають під час виконання договору. Напроти кожної внесеної зміни додається коментар про причину редагування. Узгоджений графік поставки діє, доки сторони не приймуть зміни до нього та не підпишуть оновлений графік поставки.

Наразі УУБ контролює дотримання графіку поставки сторонами по кожному діючому договору та проводить супровід виконання даних контрактів, адже відповідно до Правил Біржі, Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів, умов типового Договору, учасник біржових торгів повинен забезпечити повне виконання своїх зобов’язань по Договору, укладеному учасниками на підставі біржової угоди. У разі встановлення відхилення від графіка поставки учаснику надсилаються текстові та відео інструкції редагування ГП, повідомлення про виявлені обставини, запити щодо надання пояснень, причин, які вплинули на відхилення та проханням чинно дотримуватись взятих зобов’язань.

Порушення графіку поставки та умов договору купівлі-продажу необробленої деревини тягне за собою негативні наслідки такі, як застосування санкцій – фінансові (штраф) та дисциплінарні (тимчасове призупинення доступу до ЕТС), обмеження участі в торгах, зниження рейтингу учасника на Біржі.

"Порушення графіку поставки та умов договору купівлі-продажу необробленої деревини може мати серйозні наслідки для обох сторін – як для покупця, так і для продавця.

Найочевиднішим наслідком порушення графіку поставки є затримка виробничого процесу покупця, особливо якщо деревина потрібна для виробництва згідно з затвердженим планом та виконання отриманих замовлень: якщо покупець вже має зобов'язання перед своїми клієнтами або партнерами на основі укладених договорів поставки, затримка постачання може спричинити порушення цих угод. Своєю чергою, затримка поставки може призвести до фінансових втрат через необхідність здійснення додаткових витрат або втрату можливостей у зв'язку з непостачанням деревини, погіршення репутації покупця серед постачальників та інших стейкхолдерів.

Постійні порушення можуть призвести до втрати довіри покупця до продавця та його здатності виконувати умови договору, можуть змусити покупців шукати інших постачальників, а у випадку серйозних порушень – можуть виникнути юридичні наслідки, такі як судові позови чи інші правові заходи з боку покупця.

У цілому, порушення графіку поставки та умов договору купівлі-продажу необробленої деревини може призвести до серйозних наслідків для обох сторін угоди. Тому важливо дотримуватися умов договорів та вчасно сповіщати про будь-які зміни чи проблеми, що виникають під час виконання договору, для чого і було реалізовано функціонал автоматичного укладання та своєчасного редагування графіка поставки в ЕТС Біржі", – розповідає Володимир Тристан, заступник директора УУБ з моніторингу біржових торгів, виконання біржових угод та біржових договорів.