Роль біржі у виконанні умов контрактів на ринку деревини

Лісові господарства відзначають, що отримують рекордні додаткові надходження. Своєю чергою деревообробники отримали абсолютно рівні умови доступу до ресурсу.

Проведення самих торгів з продажу необробленої деревини – це лише один з багатьох етапів біржової роботи. Одним з найважливіших аспектів в цьому процесі є забезпечення виконання учасниками ринку взятих на себе зобов’язань, оскільки саме від реального виконання угод залежить успішність підприємств лісової та деревообробної галузі.

Для відстеження та аналізу фактів відповідних порушень  з початку жовтня 2021 року на Українській енергетичній біржі, за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали", запроваджено відповідну систему моніторингу, яка працює за двома основними направленнями:

● Біржа самостійно визначає й відстежує ризикові дії учасників торгів, та спостерігає за подальшим виконанням всіх умов та правил щодо укладання контрактів, здійснення розрахунків та фактичних відвантажень; 

● Учасники ринку можуть самостійно повідомити біржу, або ж її Агента у відповідному регіоні, листом про порушення їх прав та надати відповідні документи, що допоможуть підтвердити порушення. 

У разі наявності ознак відповідних порушень Біржа із залученням Агента проводить перевірку аналізуючи документи, пояснення сторін, іншу інформацію, щодо факторів, які могли впливати на ситуацію з порушенням.

Після ретельного вивчення всіх обставин департамент моніторингу готує розширений звіт, на підставі якого Біржовий комітет ухвалює рішення щодо застосування санкцій стосовно порушника.

Санкції до порушника Регламенту можуть бути застосовані у вигляді штрафу, розмір якого та порядок сплати визначає Біржовий комітет. Також Біржа має право не допустити учасника на певний термін до участі в аукціонах (біржових торгах), заборонити порушнику бути ініціатором аукціонів (біржових торгів), припинити його членство на Біржі тощо.

Біржовий комітет, станом на початок липня, був вимушений застосувати санкції до 56 учасників-порушників, які брали участь у торгах у секції "Необроблена деревина та пиломатеріали". Дані учасники протягом трьох-шести місяців не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами різних областей України, окремих областей або від всіх торгів відповідно. Велика кількість справ знаходиться на розгляді та етапі аналізу.

"Застосування санкцій, відсторонення від торгів у жодному разі не є основним завданням моніторингу. Його ціль – робота з учасниками ринку деревини над підвищенням рівня відсотка виконання договорів, оперативне розв’язання проблем, що виникають, та створення прозорих та комфортних умов торгівлі на нашій біржі та ринку в цілому.  У більшості випадків достатньо кваліфікованої консультації або офіційного звернення фахівця до учасника аукціонів для врегулювання ситуації, але на жаль є учасники, до яких необхідно застосовувати санкції, оскільки їх дії не є добросовісними", – зазначив заступник генерального директора ТОВ "УЕБ" Костянтин Шевчук.

Представники біржі вкотре інформують учасників ринку, що для недопущення випадків застосування санкцій, усім учасникам торгового процесу необхідно дотримуватися встановлених правил та виконувати взяті зобов’язання.